Home > Department > Mother Tongue Language > Department Members

Department Members

MT 2020.JPG
Head of Department:
 Mrs Wendi Kim
Head of Department (Student Welfare): 
Ms Rozaina Binte Rusli 
 Level Head (Chinese Language):
 Mdm Jenny Wee
 Senior Teacher (Malay Language):
 Mdm Kasumawati Bte Wansi
Chinese Language TeachersMalay Language TeachersTamil Language TeachersAdjunct Teachers
Ms Lim Kai Wen
(Assistant Year Head)
Ms Ding Chao
Mdm Long Seow Ping
Ms Low Mian Jiun
Ms Lu Jing
Ms Shian Pui Kuen
Ms Nur Sheela SugirmantoMdm Gandhimathi w/o Rashasegaran
Mrs Shanmuganathan Manjula
Mdm Shi Jianhua (CL)
Mr Adhani Bin Kandar (ML)